Home

VESTI

Intervju: Volt & Vintage

No Comments Intervjui

Volt & Vintage

Tehno dvojac "Volt & Vintage" nastao je u januaru 2011. godine sa idejom da stvore nove i inovativne trake u tehno žanru.

 

U martu 2011. godine su objavili svoju prvu traku "Forbidden Playground" za "Neurotraxx Recordings Italy".

Dogodilo se nešto što nisu ocekivali: "Forbidden Playground“ je dostigao 8. mesto na Beatport Minimal-Chart-u.

 

Više o Volt & Vintage-u možete pogledati na njihovom DJ profile

 

1.  Možete li nam reći kada je i kako nastao Volt and Vintage projekat?

Roman: Volt & Vintage je osnovan u januaru 2011 od strane Marcusa i drugog producenta…. MIslim da samo par ljudi zna da ja nisam bio deo volt & vintage od samog početka. Marcus je započeo projekat sa drugom osobom.

 

Markus: Da, to je tačno. Nakon male pauze u produciranju, krajem 2010. sam odlučio da se vratim ovom poslu i započnem potpuno novi projekat. To sam učinio sa drugim producentom iz svog grada, koga sam upoznao pre nekoliko godina.

 

Moje mišljenje je bilo da će biti lakše raditi na trakama sa dve osobe, ali to apsolutno nije bilo moguće. Moj poslednji partner je takođe radio na veoma poznatom trance projektu i provodio mnogo vremena na njemu. Na kraju sam ja sam producirao 80% Volt & Vintage traka.


Na vreme sam shvatio da to nije ono što sam ja zamišljao i kako smo već imali 2 trake u Beatportu Top 10, pronašsao sam način kako da ga zamolim da napusti projekat, ali nisam imao i plan kako da nastavim dalje, jer bi  Volt & Vintage trebalo da čine 2 osobe.

 

Jesdino u šta sam bio siguran jeste da u budućnosti ne želim ni jednog producenta pored sebe na ovom projektu, tako da je došlo Romanovo vreme.

Roman: Markus I ja smo dobri prijatelji još od malena, tako da sam mogao da pratim sva dešavanja praktično "iznutra”.

 

Po struci sam medijski dizajner, pa sam ga pitao kako mu se čini da se ja priključim projektu i počnem sa radom na Dizajnu, Početnoj strani i preuzmem neke delove u upravljanju…. Zaista nisam bio siguran kako će reagovati, ali Markusu se ideja veoma dopala i na taj način sam i ja postao deo projekta  🙂


Markus: I to je bila najbolja odluka u mom životu. U poslednjih par meseci Roman mi je postao zaista neophodan u  projektu. Imao je veliki broj  sjajnih ideja kako bi podario Volt & Vintagu cool.


Izgled i način na koji bi ga postavio svuda na internet. On je takođe kontakt osoba za naš label I partnere, tako da se ja mogu skoncentrisati isključivo na produciranje naših traka, jer mogu  apsolutno siguran da će on pronaći rešenje za sve ostalo.


Roman:Da, mi smo zaista savršen tim i ukoliko se sagleda koliko smo postigli u poslednjih godinu dana, to nas čini  naravno veoma ponosnim.

2. Šta trenutno radite u studiju u koji su vam planovi za budućnost?

 

Markus: Ovo je zaista odlično pitanje, kakav je naš plan???

Roman: Naš plan je da nemamo plan… Hahaha … Ne … Mi sigurno uvek razmišljamo o tome šta možemo da uradimo kako bi projekat napredovao I koje bi odluke bile najbolje u budućnosti.

 

Danas ćemo možda odlučiti da pronađemo veoma poznatog remixera za Volt & Vintage singl, a sutra ćemo možda već otkriti  nepoznatog i talentovanog newcomer-a i prepustiti njemu da radi remix i na taj način mu pomognemo. Tako d zaista nemamo neki fiksni plan, neke stvari će se same ukazati vremenom.


Markus: Da, za mene je to 100% tačno… Ja nemam plan!!! Ne volim da odem u studio i kažem sebi na primer "Sada ću producirati  tribal techno traku", samo zato što je neki veliki label-manager rekao je ovo stil koji bih od sada trebao da produciram. Ja ne volim pravila kada pravim muziku, već samo produciram ono što mi padne na pamet i nadam se da će se našim fanovima dopasti.

 

 

 Volt & Vintage

Volt & Vintage

 

 

3. Koja su Vaša najveća dostignuća kada je u pitanju produkcija?

 

Markus: Hhhhhmmmm… Mislim das mo postigli 2 dostignuća koja ćemo uvek pamtiti: Nakon što smo osnovali volt & vintage, postavio sam sebi cilj da će prva traka koju ćemo poslati label-u biti nešto posebno. Tako sam započeo i radio traku po traku i čekao taj posebni moment kada će savršena traka praktično pasti iz raja… Dan kada sam započeo "Forbidden Playground", od prvog trenutka sam znao da je to ona prava…


Haha…Hvala Bogu bio sam u pravu!!! Mogli smo da je potpišemo za Neurotraxx Recordings. Jednu nedelju nakon  puštanja dostigli smo Top 10  we reached minimalnih karata. Od ničega do Top 10 za samo 4 nedelje. Mislim da je ovo dostignuće koje ćemo teško dostići u budućnosti.

 

Godinu dana nakon Sisko Elektrofanatik Remix naš singl "Rush" je dostigao  # 6 Techno-Chartsa, i t se zadržao narednih 6 nedelja i tako oterao David Guetta na # 7 na Mainchartsima. Ovo je zasigurno naše najveće dostignuće. Na kraju ovo ne bi ni bilo moguće da nije bilo Sisko Electrofanatik-ove pomoći.

 

4. Skoro ste bili u Srbiji po prvi put, kakvi su vaši utisci?

 

Markus: Imao bih samo jednu stvar da kažem…. Zaista sam bio impresioniran!!! Mislim da nije tajna da u Srbiji nije moguće da svako zaradi dosta novca i organizuje event elektronske muzike. Ali niko u Srbiji i ne mora!!! Neko mi je jednom ispričao da su veoma često DJ-evi, organizatori događaja i promoter zapravo jedna ista osoba.


Tako da je veoma veliko zadovoljstvo kako su žurke cool u Srbiji. Bilo je  zaista zabavno i mnogo su mi se dopali druželjubivi ljudi koje sam upoznao!!!


5. Da li se clubbing u Srbiji razlikuje od clubbing-a u drugim zemljama?

Markus: Bili smo na afterhour-žurci na brodu i prvo što sam uočio bile su 3 obojene mašine za pranje veša od kojih je napravljen DJ pult i pomislio ,,kakva cool ideja”… U Nemačkoj, skoro sve mora da izgleda profesionalno i to je po meni glupo.


Za sam kraj, mislim da postoji previše pravila zadatih od strane države, a koje uništavaju mnoge cool planove za organizovanje žurki u Nemačkoj… To je sreća koju vi ovde imate.

6. Da li biste nam preporučili nekog DJ-a iz Nemačke?

 

Roman: Ne znam šta da vam kažem o nemačkim DJ-evima… Naravno, imamo nekoliko onih koji su poznati, kao što su: Chris Liebing, ATB ili naravno Paul van Dyk, ali da budem iskren, mi ih baš i ne pratimo.


Ne znam zašto, ali ne ubrajamo mnoge nemačke DJ-eve u naše friendlist-e. Kao Neurotraxx umetnici, u početku smo  imali mnogo kontakta sa Itlijanima, a sada nam je zadovoljstvo da radimo sa DJ-evima širom sveta.

7. Šta mislite o DJ-evima iz Srbije?

Roman: Svi su bezveze…hahaha….. Samo se šalim.

Markus: Razlog dolaska u Srbiju je poziv od strane Simon Roge-a i Vid Marjanovića. Nakon svega, veoma smo srećni što možemo mnoge srpske producente i DJ-eve da zovemo svojim prijateljima.


Roman: Dosta smo sarađivali sa Vid Marjanović-em. Njegov remix "Just Kiddin"-je jedna od naših najprodavanijih traka. Tu je takođe i EP remix Simon Roge-a… tako da možete videti da nema razlike u kvalitetu između srpskih i DJ-eva iz nekog drugog mesta.

Hvala vam puno na izdvojenom vremenu, bilo nam je zadovoljstvo.

 

Markus: Zadovoljstvo je naše…. hvala vam puno što ste se zainteresovali za nas.


Roman: Bila nam je čast….Hvala Vam!!!!
 

Pitanja: Dragisa Pujevic / Clubbing.rs

 

 

 

 

ENG:

 

With the Ambition to create new and innovative Tracks in Technogenre, the Techno Duo "Volt & Vintage" was born in January 2011. In March 2011 they released their first Track "Forbidden Playground" on "Neurotraxx Recordings Italy". What they did not expect: "Forbidden Playground" reached 8 on Beatport Minimal-Charts.

More about Volt & Vintage you can see on their DJ profile

 

 

 Volt & Vintage

Volt & Vintage

 

 

 1. Can you tell us when and how it was created Volt and Vintage project?

Roman: Volt & Vintage has been founded in January 2011 by Markus and another Producer…. i think only a few people know that i have not been part of volt & vintage from the begining. Markus started the Projekt with another Guy.

Markus: Yes, thats true. after a little break of producing, end of 2010 i decided to come back to buisiness and start a very new project. i did this with another producer from my city, who I met some years ago. My oppinion was working would be more easy if we would work on tracks with 2 guys, but it absolutely did not work.

 

My last partner had also a well known trance-project and spended to much time on this. finaly i produced 80% of Volt & Vintage tracks on my own.


I early realized that this was not what i had imagined and either we already had 2 Tracks in Beatport Top 10, i found a way to make him leave the project, but not realy had a plan how to go on , cause Volt & Vintage probably are 2 persons. i was just sure that i did not want any other producer on my side in the future, so Roman´s time had come.


Roman: Markus and me are good friends since we were young and so i followed everything what happened from pole-position. I am a learned media-designer and so i asked him how about if i join the project and work out Designs, Homepage and overtake some managing parts…. I did not realy guess, but Markus loved the idea and so i became part of it. 🙂

Markus: And it was the best decision of my live. in last months Roman became so necessary for me and the project, i can´t tell.

 

He had so many great ideas to give Volt & Vintage a cool look and place it everywere in Internet. Also he is the contact-person to our labels and partners, so i can just concentrate on producing our tracks, cause i can be absolutly sure he will figure out everything else.

Roman: Yeah, we are realy perfect team and seeing what we reached in the last year makes us of cause a little proud.

2. What you are currently working in the studio and what are your plans for future?

Markus: This is realy good question, what is our plan???


Roman: Our plan is not to have a plan..hahaha … No … We for sure always think about what we can do to get the project pushed and what decisions would be the best for the future.


Today maybe we decide to find big well known remixer for Volt & Vintage single and tomorrow we maybe we find a talented unknown newcomer and let him do the remix to help him up. so we dont realy have a fixed plan, some thinks will be shown by time.


Markus: Yes,  for me it is 100% sure.. I have no plan!!! i dont like to go to studio and say to my self "now i produce some tribal techno track", for exsample,  just because some major label-manager said that this is stile you should produce from now.


I dont like rules in making music, so i just produce what comes to my mind and hope our fans will like it.

3. What are your greatest achievements in terms of production?

Markus: Hhhhhmmmm…. I think we have reached 2 archievements we always will remember: after we founded Volt & Vintage, i set my self the goal, that first track we send away to a label would be something special. So i started track by track and waited for that special moment the perfect idea will just fall from heaven….

 

The day i started "Forbidden Playground", i knew from the first minute that this is the one….haha…thank god i was right!!! We were able to sign it on Neurotraxx Recordings.


One week after release we reached top ten of minimal-charts. from nobody to Top 10 in 4 weeks. Think this is archievement we hardly can top in future.

 

One year later the Sisko Elektrofanatik Remix of our Single "Rush" reached # 6 of Techno-Charts, stayed there for 6 weeks and kicked David Guetta from # 67 in Maincharts. This is 4 sure our biggest archievement.But finaly this not had been able without Sisko Electrofanatik´s help.

4. You were recently in Serbia for the first time, what are your impressions?

Markus: There is just one thing to say…. i was realy impressed!!! I think it is no secret that in Serbia not everyone is able to put lots of money in his hand, to organize an event of electronic music. But no one in Serbia needs too!!!.

 

Someone toled me that often dj´s, eventmanagers and promoters are the same person. So it was a real pleasure to see how cool partys in serbia are. it was lot of fun and i realy loved all the friendly people i met!!!

5.Does it differ in Serbia clubbing from other countries?

Markus: We were on an afterhour-party on a boat and first i saw where the 3 coloured washingmachines, building the DJ-desk and i thought "what a cool idea"… In Germany nearly everything must look like professional stuff, thats stupid.


Finaly i think ther are to many rules, given by the state that kills many cool plans to organize a party in Germany….. Thats kind of luck you guys have.

6. Would you recommend us some Dj's from Germany?

Roman: Don´t know what to tell about german Dj´s….. Shure, we have some famous guys like Chris Liebing, ATB or of cause Paul van Dyk, but to tell the truth, we don´t realy follow em.


We don´t know why, but we dont count many german DJ´s to our friendlist. as Neurotraxx artists we had much contact to italian guys at first and now we are glad working with dj´s, living around the world.

7. What do you think about Serbian Dj's?

Roman: They all suck…hahaha….. just kidding.

 

Markus: Reason to come to Serbia, was cause Simon Roge and Vid Marjanovic invited us. After all we are very glad to call many serbian producers and dj´s as our friends now.


Roman: We did a lot cooperations with Vid Marjanovic. his remix of "Just Kiddin" is one of our most soled tracks. There will also come an ep with a remix by Simon Roge… So u can see that there is no difference of quality between Serbian DJ´s and dj´s from elsewere.

Thank you very much for your time, we had the pleasure.

Markus: The pleasure was on our side…. Thanx so much for beeing interested in us.

Roman: A big honour for us….Thank you!!!!

 

 

 

Pitanja / Questions:

Dragisa Pujevic / Clubbing.rs