Home

VESTI

Space Motion predstavlja: Ti si bitan

No Comments Latest

Space Motion predstavlja: Ti si bitanGlavni problem koji se javlja  u ovom projektu je manjak i indiferentnost mladih prema svim vidovima rekreativnih aktivnosti, i prema svom zdravlju. Iz  gore navedenih stavki stvara  se potreba za organizovanjem sportskih, rekreativnih, edukativnih i kulturno-obrazovnih  dešavanja i manifestacija,što je i glavni cilj ovog projekta.

Aktivnosti koje će biti organizovane u sklopu projekta su realizacija edukativnih, a ujedno i interesantnih akcija koje će zaintigrirati mlade i aktivno ih uključiti u ovaj projekat. 

 

Aktivnosti koje će biti organizovane u sklopu ovog projekta su sledeće:
– okupljanje i edukacija aktivista koji će uzeti učešće u realizaciji projekta,
– ostvarivanje saradnje sa ostalim omladinskim udruženjima koje se bave problematikom mladih
– približavanje ideje projekta mladima kroz razne reklamne kampanje,
– edukativne radionice kroz koje se edukuju mladi o zdravim načinima života i generalno njihovom položaju u društvu,
– organizovanje sportsko rekreativnih okupljanja mladih ,
– predstavljanje projekta na mestima po kojima se inače okupljaju mlade osobe .

Krajnje očekivani rezultati kroz ovaj projekat su edukacija mladih osoba o njihovom zdravlju i podizanje svesti mladih kako mogu pozitivno uticati na isto.

Redovno pratite web sajt projekta TI SI BITAN i svojim uključivanjem u aktivnosti pružate šansu svojim vršnjacima da imaju uvid u trenutnu situaciju i položaj mladih u društvu, i da pozitivno utičete na promenu položaja mladih.

Projekat realizuje nevladina organizacija za edukaciju mladih o zdravom načinu života i razvoju alternativne muzičke scene “Space Motion” , dok projekat sufinansira Grad Novi Sad.

 

 

Ja sam bitna!
Ja sam bitna!