Home

VESTI

Savez međunarodnih festivala umetnosti Srbije – SEFA

No Comments Latest

Savez međunarodnih festivala umetnosti Srbije – SEFAU Beogradu je 2. februara, na Konferenciji za novinare povodom predstojećeg 12. Gitar Art Festivala, predstavljeno novo udruženje, Savez međunarodnih festivala umetnosti Srbije (SEFA), koje je nedavno osnovano.

Osnivači su najeminentniji umetnički festivali koji se svojom koncepcijom, sadržajem i načinom prezentacije izdvajaju od ostalih, pre svega po kvalitetu, po originalnosti i inovativnosti, po kreativnom načinu sprovođenja.

 

To su, jednom rečju, festivali koji daleko prelaze okvire jednog grada ili zemlje, koji govore univerzalnim jezikom umetnosti i stiču istomišljenike na svim stranama sveta.

Tako, oni, na najbolji mogući način, reprezentuju i sredinu u kojoj su potekli i gde se održavaju:
Beogradske muzičke svečanosti – BEMUS
Beogradski internacionalni teatarski festival – BITEF
Beogradski jazz festival  
Guitar Art festival, Beograd
Jazz i improvizovana muzika, Kanjiža  
Međunarodna tribina kompozitora, Beograd
Međunarodni festival pozorišta za decu, Subotica
Novosadske muzičke svečanosti – NOMUS
Sterijino pozorje, Novi Sad
Teatarska internacionalna beogradska avantura – TIBA

 

 

Savez međunarodnih festivala umetnosti Srbije – SEFA

Savez međunarodnih festivala umetnosti Srbije – SEFA

 

Festivali su se okupili oko jedinstvene ideje da su manifestacije ovog tipa generatori povezivanja, multikulturalnosti, saradnje, mobilnosti ideja, stvaralaca i ljudi koji se bave kulturom uopšte. Oni su most koji spaja države i narode, ali i kreativne pojedince koji su odavno prekoračili granice svojih domovina.

Drugi važan razlog ovakve vrste povezivanja je težak položaj kulture uopšte. Bez obzira ko ih je osnovao i kada, šta su osnovni umetnički sadržaji i koncepti realizacije, svi festivali u Srbiji dele iste probleme.

SEFA je osnovana sa ciljem stvaranja moćnog kreativnog i produkcijskog poligona koji će voditi organizovani dijalog sa sa predstavnicima osnivača, zakonodavca, finansijera, sponzora i donatora; boriće se za bolju kulturološku, infrastrukturnu i finansijsku poziciju festivala na svim nivoima; iniciraće zajedničke projekte i objedinjen nastup pred odgovarajućim evropskim (i svetskim) kulturnim institucijama i fondacijama.

Prvi korak u tom smislu će biti kolektivno članstvo Saveza u Evropskoj asocijaciji festivala (EFA).

Na čelu Saveza međunarodnih festivala umetnosti Srbije je Upravni odbor: Biljana Zdravković, Bemus (predsednik); Milivoje Mlađenović, Sterijino pozorje, Boško Radojković, Gitar Art; Jelena Kajgo, Bitef i Milan Radulović, Nomus.