Home

VESTI

BalkanBeat – Music Industry Conference

No Comments Latest

 BalkanBeat je kompaktna i intenzivna dvodnevna, prva regionalna konferencija posvećena profesionalnoj muzičkoj industriji u okviru koje će se razmatrati pitanja značajna za region Jugoistočne Evrope, kao što su:

 

Muzika je besplatna: kako zaraÄ‘ivati u doba downloada? – Pronaći svoj put u digitalnoj džungli – usmeravanje mogućnosti za prodaju i marketing muzike online – Live muzika i festivali – da li je ovo još uvek oblast koja pruža priliku za razvoj regiona – Rad sa sponzorima; precizan vodič za dobijanje komercijalnog sponzorstva i održavanje odnosa sa sponzorima

 

Kao regionalni dogaÄ‘aj, BalkanBeat vam pruža mogućnost da ostvarite nove kontakte i obnovite stare u čitavom regionu, ali i izvan njega, kao i da i osvojite šire područje delovanja.

 

Dok naš region još uvek prolazi kroz tranziciju ka tržišnoj ekonomiji, boreći se da osvoji prava na intelektualnu svojinu i tek sada razvija mreže izmeÄ‘u pojedinih zemalja, tradicionalne strukture čitave muzičke industrije u svetu prolaze kroz ogromne promene sa prelaskom na digitalnu tehnologiju.

 

 

 

IzmeÄ‘u ostalih na konferenciji će učestvovati Jaro Slavik (Head of Business Development, Warner Music Austria), Juan Paz (Music Ally, UK), Joe Seward (Tru Thoughts / Unfold / Zebra Traffic, UK), dok će region predstavljati Angelo Jurkas (DOP Magazin, Hrvatska), Danijel Sikora (Moonlee Records, Hrvatska), Login Kociski (Lithium Records, Makedonija), Zdenko Franjić (Slušaj najglasnije, Hrvatska) i mnogi drugi.

 

Bilo bi nam veliko zadovoljstvo ako uspete da izdvojite vreme i date svoj doprinos prvom BalkanBeat-u.