Home

VESTI

40 godina od osnivanja SKC-a

No Comments Latest

Kako je ceo mesec decembar  u znaku proslave četrdeset godina SKC-a u petak 26. decembra 2008. godine u svim prostorima biće organizovan  celodnevni program (početak u 12.00)  koji će SKC pokloniti svojoj vernoj publici, saradnicima i prijateljima koji su zajedno sa zaposlenima doprineli da ovo kultno mesto zaista bude „mesto od istorijskog značaja".

U prilogu prosledjujemo fotografije, program za 26. decembar i tekst o SKC-u.

 

Ove godine Studentski kulturni centar slavi 40 godina od osnivanja.  Osnovali su ga 1968. godine Beogradski univerzitet i Univerzitetski odbor saveza studenata Beograda, a 1992. godine ingerencije osnivača preuzela je Vlada Republike Srbije.

SKC je svečano otvoren 3. aprila 1971. godine prigodnom akademijom, a potom nastavio avanturu redovnih aktivnosti maratonskim, u osnovi konvencionalnim, programom u čast Dana studenata. Koji mesec kasnije, ureÄ‘ivački profili pojedinih programa dramatično su transformisani, a već naredne godine pokrenuti su (novi) Aprilski susreti – festival proširenih medija, projekat koji će zbog izrazitog radikalizma u početku biti ostrašÄ‡eno osporavan, da bi danas bio opšteprihvaćen kao model ozbiljne kulturne politike, simbol, prestiža, pa i kvalitetne zabave.

 

Aprilski susreti sa brojnim gostima iz zemlje i inostranstva i konkursom za radove iz oblasti proširenih medija narednih šest godina predstavljali su jedan od najatraktivnijih kulturnih dogaÄ‘aja u zemlji. Njihova privlačnost preneta je potom na festivale performansa i videa, nove muzike i druge monomedijske festivale koji su usledili i, paralelno, na festivale kulture, odnosno institucija kulture pojedinih zemalja (Dani italijanske kulture, Nedelja, Španije, Latinske Amerike, Solidarnost – dani mlade poljske kulture, Dani Perestrojke, odnosno Riviera Remont iz Varšave, SC iz Zagreba, Škuc iz Ljubljane, Skenderija iz Sarajeva, ili, kasnije u projekte umrežavanja studentskih kulturnih centara Srbije, ili u novije vreme umrežavanja sa centrima u regionu (Skoplje, Banja Luka, Maribor) – ali i na ideološko-socijalne projekte, od kojih je možda najupečatljviji festival Drug-ca Žena, čije nasleÄ‘e danas baštini široka mreža ženskih akademskih projekata i aktivističkih grupa… Znatan odjek u javnosti imale su i jednokratne multimedijske priredbe, organizovane u saradnji sa drugim stalnim institucijama na internacionalnom, nacionalnom ili gradskom nivou (Bijenale mladih u Parizu, Venecijansko bijenale, Bijenale u Akari, Umetničke akademije u Diseldorfu i Minhenu, KulturKontakt u Beču, odnosno Bitef, Fest, Brams, Belef…) ili povodom velikih i malih lokalnih i meÄ‘unarodnih dogaÄ‘aja (Grad u reinkarnaciji, Letnji program, Majski projekat, Povodom konferencije Uneska…) Povodi za programe maratonskog i festivalskog tipa bile su i godišnjice rada samog SKC-a, kao što su Prvih deset, Prvih deset+5, Prvih dvadeset godina SKC-a, ili prigode obeležavanja godišnjica osnivanja, SKC 68-98, 40 godina SKC-a…

Dok su se programi festivalskog, interdiciplinarnog i multimedijalnog tipa pokazali kao najuspešnija platforma za komunikaciju SKC-a sa javnošÄ‡u – praksa radionica, majstorskih kurseva i škola slikanja, a posebno aktivnosti na planu produkcije i učešÄ‡a u realizovanju umetničkih radova i drugih autorskih projekata

(instalacija, performansa, teatarskih, filmskih i video projekata, ali i grafičkih i fotografskih mapa, digitalnih printova, izdavanje knjiga, naučno-istraživačkih projekata, seminara…) davala je izvanredne mogućnosti rada i izražavanja ne samo mladim stvraocima nego i već formiranim umetnicima, pa i javnim i naučnim radnicima, a predstavljala je veliku podršku i za autorske grupe, umetničke pokrete, ali i društvene, pa i političke (Generacija 71, grupa MEÄŒ, Ansambl Renesans, Opus 4, FIG Žena i društvo, Grupa Galerija, Nezavisna novinarska radionica… ).

Zahvaljujući ovom dualitetu u praksi, model rada i duh SKC-a, pokazao se ne samo kao poželjan, nego i primenjiv, tako da vremenom, sa svakom narednom decenijom koju slavi, paradoksalno, SKC sve manje prepoznaje sebe i sve se više ogleda u programima i praksi novih ili transformisanih ustanova u gradu… A primenjivost je bila neizbežna i izvodljiva samom činjenicom da je toliko mnogo ljudi, budućih/sadašnjih poslenka u kulturi svoja prva iskustva u takvim poslovima upravo sticalo učešÄ‡em, manje ili više aktivnim, u programima SKC-a. (Uostalom, čovek se može nasigurno kladiti da će ime bilo koje ličnosti starije od 50 godina iz tekućeg javnog kulturno-političkog života Beograda naći u programskoj bazi padataka ove ustanove koja ove godine slavi svoj 40. roÄ‘endan! Ako i nisu baš svi bili imali svoje autorske nastupe, barem su, ako ništa drugo, kao manje ili više važni uzvanici, popili piće na nekoj od seansi Kluba klubova.)

SKC je do sada realizovao 55.000 pojedinačnih akcija, od kojih jedan broj ulazi u graÄ‘u od koje su bili pravljeni ne samo (s)novi, stari i obnovljeni Aprilski susreti, već i drugi – veći ili manji festivali, simpozijumi, seminari, konferencije, ciklusi, jubileji… najavljenih ili prokomentarisanih u štampanim medijma preko 50.000 puta i vestima emitovanim elektronskim medijima u trajanju od preko 100 evidentiranih sati. Sa preko 45.000  36mm negativa i negativa srednjeg formata i 58.000 digitalizovanih ili digitalnih snimaka, preko 6500 plakata i 100 monografskih izdanja, 20 izdanja tonskih zapisa, neutvrÄ‘ene količine filmskog i video materijala, preko 50 dužnih metara pisane i štampane graÄ‘e (pozivnica, flajera, kataloga, biltena i drugih štampanih materijala, odabrane korespodencije i drugih pisanih dokumenata), sa datotekom od preko 60.000 zapisa, trenutno teških preko 400 GB, SKC se može pohvaliti da raspolaže možda neočekivano velikom sačuvanom dokumentacijom za ovakvu vrstu ustanova koja je praktično, od samog otvaranja, neprestanu "usred dogaÄ‘anja"

 

 

Sa većim ili manjim uspehom i posvećenošÄ‡u, pedestak osoba (do 40 stalno zaposlenih – do sada 126, i do 15 honoraraca u proseku ) svakodnevno je omogućavalo, do danas već, nekolicini hiljada pojedinaca, stotini grupa i institucija, da svoje radove, autorske projekte i zamisli relizuje, ili da svoja ubeÄ‘enja predstavi publici, koja bi se danas već mogla označiti kao milionska.

I sigurno je da se sećanja na dogaÄ‘aje i doživljaje svakog od njih meÄ‘usobno razlikuju. Za nekoga je najveći dogaÄ‘aj u SKC-u dimna bomba na koncertu Exploited, za druge prvo iskustvo u javnom nastupu ili pravljenju fanzina i organizovanju protesta, za treće najbolje mesto za gubljenje vremena… I uprkos osudama/pohvalama za elitizam i ekskluzivnost SKC je tokom 4 decenije svog postojanja svakako bio mesto u kome su pripadnici različitih socijalnih grupa i kulturnih miljea bili u prilici, ako ne uvek da aktivno učestvuju, ono barem da izbliza prate i svojim prisustvom podrže rad svojih istomišljenika, ili ako hoćemo – svojih heroja.

        

Urednik SKICE
Dragica Vukadinović

 


OBELEŽAVANJE ÄŒETRDESETOGODIŠNJICE SKC-a

26. decembar 2008. godine

12:00 Happy Centar

„Izbor najboljih video radova iz arhive SKC-a”

_______________________________________________________

12:00 Galerija Cirkus

„PerformTimeLine”, izložba dokumentarne fotografije performansa iz arhive SKC-a
Umetnici: Era Milivojević, Ilija Šoškić, Marina Abramović, Marina Abramović i Ulay, Joseph Beuys, Urlike Rosebach, Gina Pane, Adina Bar-On, Alastair Maclennan, Zoran Popović, Nela Antonović, Grupa Godo (Goca Petković i Dobrica Kamperelić), Grupa Kvart, Gabrijel Savić Ra, Franko B, Marisa Carnesky, Maja Popović, Juniper Perlis, VojislaV Radovanović, Lidija Antonović i Aleksandra Dejanović, Marko Nektan i Jovana Dimitrijević.

_____________________________________________________________

12:00 V.I.P.Art Galerija

Iva Musović, 99, izložba fotografija

_____________________________________________________

Ispred V.I.P.Art Galerije

12:00 Bojana Romić, „El Greco”, video instalacija

12:00 Zorica Savić, „Broken Ontology”, instalacija

___________________________________________________________

12:00 Art@Art Galerija

„Izvan granica”, grupna izložba fotografije
Umetnici: Jovan Čekić, Talent Factory, Bojana Romić, Goran Micevski, Anđela Stevanović, Goran Čakmazović, Richard Sawdonsmith (UK), Srđan Veljović, Lucia Leuci (Italija), Stuart Sandford (UK), Regis Hertrich (UK), Marjan Andrejević

_______________________________________________________

12.00 HAPPY CENTAR

REÄŒ U PROSTORU – URAMLjENA REÄŒ

Ideja  projekta jeste da se književnost pomera u prostoru  i kao instalacija ponudi savremenom, mladom konzumentu u njegovom svakodnevnom ambijentu: klubu, bašti kafea, trgu, predvorju fakulteta… Iznosenje knjizevnog teksta izvan korica knjige i njegovo prostorno, vizuelno artikulisanje nude nove, aktualne mogućnosti išÄitavanja.

_________________________________________________________

12:00 Galerija i Arhiva SKC-a

STO STRANA LIKOVNOG PROGRAMA

dokumentarna izložba;

fotografije: Nebojša ÄŒanković, Zoran Belić, Tahir Lušić, Dragan Dangubić, Goran Tomić, Draško Gagović, Nemanja Jovanović i SrÄ‘an Veljović;

hronologija: Dragica Vukadinović,

priprema i realizacija: Jasmina Pucarević, Dragica Vukadinović i Stevan Vuković 

Detaljna hronologija događaja u čijoj produkciji je tokom protekle četiri decenije učestvovala galerija SKC, samostalno ili u saradnji sa drugim redakcijama, institucijama i pojedincima, biće po prvi put predstavljena publici, nadopunjena fotografijama koje dočaravaju fragmente atmosfere koja je te događaje pratila. Izložba se realizuje u saradnji Arhive SKC-a i Likovne redakcije.

_____________________________________________________________

12:00 Srećna Galerija / Happy Gallery

„1968 – 2008 / KULTURNA EVOLUCIJA – IDEJE BUDUĆNOSTI”

Fotografija, plakat, billboard instalacija – izložba arhivskog materijala povodom 40 godina SKC-a

Izbor dokumentarne fotografije iz 1968. godine (svetskih kulturno istorijskih previranja u svetu i Jugoslaviji);

izbor iz arhive promotivnog materijala programa Srećne galerije i SKC-a;

Izbor aktuelnih masmedioloških ideja i koncepcija bilboard i plakatne instalacije ( ideje budućnosti, kultura kao oruÄ‘e 21. veka) iz arhive SKC-a i Magazina  Pop-Kult.

_______________________________________________________

17:00 V.I.P.Art Galerija, Galerija Cirkus i Art@Art Galerija

Svečano obeležavanje performansom na svečanom ulazu i Galeriji

       Cirkus

        Performans „40 performera za 40 godina SKC-a” + muzički performans: DJ Bayone i DJ Srx – prezentaciju elektroakustičke muzike

________________________________________________________
19.00 Velika sala – OKRUGLI STO

Tema: KULTURNE POSLEDICE `68

Učesnici: Bozidar Zečević, Ljubiša Rajić, Goran Gocić, Ješa Denegri, Misko Šuvaković, Ranko Munitić, Ljubomir Kljakić,

(video, dokumentarni i muzički materijal)

1968 – 2008. KULTURNE POSLEDICE

KONTRAKULTURA (šezdesetih i sedamdesetih)

SUPKULTURA (osamdesete)

KULTURNA INDUSTRIJA (devedesete – dve hiljade osma)

Razgovor o kulturnim posledicama studentskog pokreta 1968. na populanu kulturu, film, pozoriste, vizuelnu umetnost, knjizevnost i fenomen i strategije kulturnih industrija od 90-ih godina do danas
Studentski pokret 1968. manifestovao se u različitim oblicima: političkim, socijalnim i naročito kulturnim. Uticao je na globalne promene imperijalne politike (rat u Vijetnamu), neokolonijalne politike (davanje nezavisnosti mnogim zemljama i okončanje rasizma), stvaranje države blagostanja (wellware state), koja je pokrenula socijalne, zdravstvene i obrazovne programe i stvorila (60-ih i 70-ih godina) pokret kontrakulture koji je otvorio čitav niz umetničkih pokreta, novih estetika i pokrenuo pokret globalizacije…

Studentske demonstracije 1968. godine Beogradu su u pokrenule mnoga politička i socijalna pitanja, otvorila prostor za afirmaciju mnogih umetnika i kulturnih pokreta. Kulturni pokreti i ideje `68. utemeljili su svest i osećajnost koju mi danas živimo u mnogim oblastima.

Studentski kulturni centar osnovan je 1968. godine kao direktna posledica studentskih demonstracija i događaja na Beogradskom univerzitetu. Za 40 godina svog postojanja otvorio je prostor za afirmaciju mnogih umetnika, kulturnih pokreta, ideja i aktivističkih/umetničkih praksi (nacionalnih, evropskih, globalnih), koji su svoj identitet, izraz, estetiku i smisao tražile i pronalazile u iskustvu ljudske slobode.

____________________________________________________________

22.00 Koncert u Klubu SKC-a

Lira Vega