Home

VESTI

Searching in Vain, Simon Zec

No Comments Kultura

Searching in Vain, Simon Zec

Da li je moguće pronaći Svetlost u našoj Tami?

 

U ovoj multimedijalnoj instalaciji Simon Zec kreira mračan, izolovan prostor, gde nam je ponuđen individualni izbor: pratiti svetlost ili ostati u tami i postati Svetlost.

Searchin in Vain kontrastira konvencionalne simbole svetlosti i tame, donoseći promenu njihovih sustina.

 

Komfort svetlosti je zamenjen sveprožimajućom tamom, koja postaje arena konflikta za samospoznaju. Umesto potrage za spoljašnjim prosvetljenjem, možemo ga pronaći u sebi, ostajući u sopstvenom mračnom prostoru.

 

 

 Searching in Vain, Simon Zec

Searching in Vain, Simon Zec

 

Ovaj individualni izbor je ostvaren kroz metaforičnu spiritualnu platformu. Mračne i mistične fotografije stvaraju hodnik koji dovodi gledaoca do oltara –  video rada koji postavlja večno pitanje: da li nam je potrebna veštačka svetlost?

 

Simbolična upotreba LED lampi donosi promenu u gledaočevoj percepciji, dozvoljavajući mu da kontroliše tamu, time ultimativno shvatajući svoj unutrašnji potencijal.

 

 

 Searching in Vain
Simon Zec
11 – 23. jul 2011.