Home

VESTI

Poslednja mladost u Jugoslaviji 1977-1984.

No Comments Kultura

Poslednja mladost u Jugoslaviji 1977-1984. Izložba Poslednja mladost u Jugoslaviji 1977 – 1984. istražuje načine funkcionisanja omladinske kulture i predstavlja projekte koji su se razvili na preseku popularne muzike, likovnih umetnosti, pozorišta, filma, mode, (eksperimentalnog) TV programa, fotografije, dizajna i klupskog života.

Do sredine sedamdesetih omladina u socijalističkoj Jugoslaviji je uglavnom samo konzument, a ne stvaralac trendova u kulturi.

 

Omladinska kultura se razvija na marginama, a aktivnu ulogu preuzima posle sloma studentske pobune 1968. godine. Novu generaciju buntovnika stasalu nakon 1968. više ne zanimaju postojeći modeli dominantne kulture, socijalističke ili građanske, niti su joj bliski disidentski kulturni obrasci. Samoorganizovano i bez straha od improvizovanja oni prisvajaju mrežu omladinskih i studentskih institucija i stvaraju autonomnu kulturnu sferu jasno povlačeći granice spram drugih kulturnih obrazaca.

Organizujući izložbu u muzeju naglašavmo potrebu da se kulturno nasleđe socijalizma – iako vezano za relativno skoru prošlost – obrađuje i čuva kao relevantna kulturna baština od značaja za buduće generacije.

 

 

 Poslednja mladost u Jugoslaviji 1977-1984.

Poslednja mladost u Jugoslaviji 1977-1984.

 

 
Otvaranje u subotu 17. decembra u 12 časova.

Autori: Marina Martić i Stevan Vuković
Dizajn: Monika Lang i Andreja Mirić
Produkcija: MIJ, Academica, SKC, RTS.
Realizaciju pomogli: Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije, MASEL, Biro Ives Service.

Početak: 17.12.2011.
Kraj: 22.01.2012.
Mesto dešavanja: Muzej 25. maj
Produkcija / organizator: Muzej istorije Jugoslavije

Tema: post punk/fanzini/andergraund strip/alternativni video/performans/DIY/foto