Home

VESTI

Bez odlaganja – otvaranje izložbe u KC Grad-u

No Comments Kultura

Bez odlaganja - otvaranje izlozbe u KC Grad-uNastao kao rezultat istraživanja mlade umetničke scene u Beogradu, izložbeni projekat “Bez odlaganja” u okviru izložbeno-debatnog i edukativnog programa, koji se odvija u Evropskom centru za kulturu i debatu GRAD.

  

Cilj izložbe ima da predstavi, afirmiše, analizira, teorijski promatra i umreži mlade umetnike koji deluju u domenu savremene skulpture.

 

Otvaranje izlozbe – utorak 8. maj u 20h, izlozba je otvorena do 20. maja.

 

Centralni događaj višednevnog programa predstavlja grupna izložba u Velikoj galeriji i javnom prostoru oko KC Grada u okviru koje će osam mladih autora – Lidija Delić, Davor Dukić, Ivana Ivković, Nemanja Lađić, Marko Marković, Branko Milanović, Marko Stanković i Saša Tkačenko – prezentovati svoje radove u proširenom mediju skulpture koji su izvedeni posebno za ovu priliku.

 

Rad umetnika na izložbi povezuje promišljen, aktuelan i kritički odnos prema umetničkoj praksi, kao i lokalna sredina u kojoj deluju neretko nailazeći na probleme tokom svog profesionalnog razvoja. Razlog za ograničavanje na medij skulpture leži tome što je u njenom polju umetnička produkcija mladih autora najmanje zastupljena, kako zbog finansijskih i prostornih ograničenja, tako i zbog nemogućnosti da se nakon završetka studija kroz izložbenu delatnost afirmišu i predstave stručnoj i široj umetničkoj javnosti, što su ujedno najveći problemi sa kojima se mladi umetnici susreću u lokalnoj sredini. Koristeći novo-producirane radove kao argument, na izložbi će u okviru raznovrsnog programa biti mapiran, diskutovan i problematizovan aktuelan marginalozovan položaj mladih vizuelnih umetnika u lokalnom kontekstu.

 

 

 Bez odlaganja - otvaranje izlozbe u KC Grad-u

Bez odlaganja – otvaranje izlozbe u KC Grad-u

 

 

U intenzivnom edukacijskom programu koji je najvećim delom orijentisan na mlađu publiku tokom trajanja izložbe biće ponuđena stručna vođenja sa umetnicima i autorima izložbe. Istoričar umetnosti Vladimir Bjeličić u saradnju sa umetnicima sa izložbe održaće tri radionice za srednjoškolce u kojima će kroz interakciju i komunikaciju polaznici biti upoznati sa razvojem i značenjima savremene skulpture u teorijskom, praktičnom i kreativnom smislu, a sa ciljem da se mladim ljudima približi i demistifikuje savremena umetnost.

 

Autorke projekta su Ana Bogdanović i Jelena Vojvodić.
Autor edukativnog programa je Vladimir Bjeličić.

Više informacija o izložbi na www.cargocollective.com/bezodlaganja

Za sva pitanja u vezi sa izložbom možete se obratiti elektronski na adresu bezoglaganja@gmail.com ili telefonski na broj 063.8697-347 – kontakt osoba Ana Bogdanović.