Home

VESTI

Vodimo vas na Gradske rekreacije – Cirkusfera

No Comments Vodimo vas

Gradske rekreacije - CirkusferaVeče gradskih rekreacija je serijal događaja koji ima za cilj da publici, na inovativan način, približi sportove čija zastupljenost u medijima nije  dovoljna.

Naime, radi se o sportovima usko vezanim za alternativnu kulturu i urbani prostor kao što su: hacky sack, parkour, breakdance, capoeira, kung fu, freeclimbing, žongliranje…

 

Ovi sportovi, iako sve popularniji, i dalje su nepoznanica mnogima. U okviru 'Večeri gradskih rekreacija' publika će imati priliku da se upozna sa ovim sportovima na nekonvencionalan način jer će se svaka od ovih prezentacija pored edukativnog i informativnog aspekta nuditi i dobar provod. Veče gradskih rekreacija zapravo predstavlja spoj sporta, umetnosti i kulture u kontekstu urbanog okruženja.

Svaki od događaja je osmišljen tako da prikladno predstavi sport koji se to veče prezentuje, muziku koja mu je bliska, kulturu ili subkulturu iz koje potiče.
 

{xtypo_rounded1}Muzički magazin Clubbing.rs u saradnji sa organizatorima vas vodi na ovaj event.

Zainteresovani je potrebno da napišu email na ulaznice@clubbing.rs koji sadrži vaše podatke (ime, prezime i broj mobilnog telefona) i da u subject emaila napišu:"Gradske rekreacije – Cirkusfera".

Rok za slanje mailova je do 17h na dan eventa, za svaki pojedinačni event, a dobitnike ćemo obavestiti mailom najkasnije 2h vremena nakon  isteka roka.{/xtypo_rounded1}

 

Kabare SPONTANA

Kabare SPONTANA je sastavljen od žonglerskih, akrobatskih, muzičkih i klovnovskih tačaka. Protiv krize morala i duha borimo se spontanošću i veseljem!

Učestvuju umetnici koji su uglavnom bez stalnog angažmana, socijalnog osiguranja, stalnog prebivališta…Dođite da proslavimo slobodu duha!
Živeo Kabare Spontana !!!

 

 

Gradske rekreacije - Cirkusfera
Gradske rekreacije – Cirkusfera

Opis cirkusfere:

Cirkusferа je orgаnizаcijа zа rаzvoj sаvremenog cirkusа, umetničke аnimаcije, sаvremenog i uličnog teаtrа. Okupljа posvećene mlаde umetnike koji poznаju veštinu žonglirаnjа, mаnipulаciju objektimа, аkrobаtiku, ekvilibrizаm, tehniku klovnа, glumu.

Zаlаžemo se zа unаpređivаnje rаzvojа kulture i umetnosti, аfirmaciju izvođаčkih umetnosti (sаvremenog cirkusа i uličnog teаtrа) i nezаvisne umetničke scene, obrаzovаnje dece i mlаdih, ekološke inicijаtive, podizаnje svesti o fizičkom i mentаlnom zdrаvlju i celoživotnom učenju.

Tаkođe se zаlаžemo zа formirаnje regionаlne mreže zа rаzvoj sаvremenog cirkusа, decentrаlizаciju pozorišnih аktivnosti u Srbiji, međunаrodnu sаrаdnju sа stvаrаocimа i profesionаlnim pedаgozimа iz poljа izvođаčkih umetnosti, nаročito iz poljа sаvremenog cirkusа.

Među znаčаjne аktivnosti orgаnizаcije spаdа edukаtivni progrаm, „Lаborаtorijа cirkuske umetnosti”, produkcije “S.O.S plаnetа Zemljа zove”, “Cirkus Ekoloških Veština“ i “Oj srbijo među šljivmа”, kаo i uvek drugаčiji Cirkusferin “Kаbаre Spontаnа”.

Cena karte 200 rsd

 
 
 
{xtypo_rounded2}PRAVILA ZA UČESTVOVANJE U PODELI KARATA

Kako biste učestovali u podeli karata potrebno je da u subject email-a napišete ime eventa (ili filma), a u nastavku email-a upišete vaše ime i prezime, kao i broj mobilnog telefona. E-mail je potrebno poslati na ulaznice@clubbing.rs!

Molimo vas da za jedan event pošaljete samo jedan e-mail. Slanje više malova neće povećati vaše šanse za dobijanje karata. Ukoliko drugačije nije naglašeno! Ako u istom periodu delimo karte za nekoliko party-a, možete poslati po jedan mail za svaki.

Dobitnike karata obavestićemo mailom. Dobitnici su dužni da svoje prisustvo potvrde mailom u roku od 3 sata.

Kako bi zaštitili prava dobitnika karata i osigurali preuzimanje od strane dobitnika, Muzički internet magazin Clubbing.rs neće objavljivati imena dobitnika.{/xtypo_rounded2}