Home

VESTI

Upis u 4. semestar EdOn radionca

No Comments Latest

Upis u 4. semestar EdOn radionca

U svetu u kojem postoji izobilje mogućnosti i informacija na jednoj strani, i pojačana konkurencija, teže zapošljavanje i skromna podrška države na drugoj, značaj edukacije je veći nego ikada.

Međutim, edukacija koja ima za cilj gomilanje informacija i fiksna znanja, udaljena je od realnog života i nije u stanju da zadovolji pomenute potrebe. 

 

Savremena edukacija pre svega ima za cilj podršku i razvoj ličnih kreativnih, organizacionih i analitičkih sposobnosti njenih učesnika, te ona služi kao osnova dugoročnom (life-long) usavršavanju i napredovanju.

 

EdOn je savremena, interaktivna škola koja kroz različite radionice obogaćuje i oplemenjuje Vaš kulturni život i podstiče Vaše samostalno stvaralaštvo. Sve oblasti koje naše radionice trenutno pokrivaju medjusobno su povezane i čine atraktivan splet savremenih zanimanja i zanata koji mogu zajedno nastupati na tržištu.

Program svake EdOn radionice koncipiran je tako da polaznici već po završetku tromesečnog učenja i rada u okviru radionice mogu da primene svoje novostečeno znanje u realnom svetu. Po završetku svakog ciklusa radionica organizuje se "EdOn događaj", a temelj realizacije tog događaja zasniva se na aktivnostima polaznika i primeni njihovog znanja iz oblasti za koje su se u okviru EdOn radionica zanimali i koje su usavršavali.

 

 Upis u 4. semestar EdOn radionca

 
Samo ime škole (kombinacija add-on – nadogradnja i ed kao edukacija) ukazuje na sintezu dva bitna procesa – rada i edukacije – kroz međusobnu nadogradnju.

Radionice koje se nude u okviru škole:
EdOn_Photo – Fotografija
EdOn_PhotoPlus – Fotografija naprednog nivoa
EdOn_Design – Grafički dizajn
EdOn_Paint – Slikarstvo
EdOn_Network – Društveni mediji
EdOn_Learn – Engleski Jezik (saradnja sa ea – education association)
EdOn_Mix – DJing (saradnja sa Kulturnim skloništem)

Tokom prva tri semestra radionice su privukle više od 150 polaznika. Polaznici su deo svog stečenog znanja imali prilike da prestave na završnim dogadjajima u novosadskom klubu Ritmo Latino, Spensu i kafe galeriji IZBA.

Sve informacije o svim radionicama možete naći na www.edon.rs ili na www.facebook.com/edon.radionice
Telefon: 065/44-55-821
e-mail: [email protected]
Adresa: Bulevar Cara Lazara 44