Home

VESTI

KONKURS GALERIJE O3ONE

No Comments Latest

Galerija O3one u Beogradu raspisala je konkurs za umetnicke projekte u oblasti savremene umetnosti i dizajna, koji ce biti realizovani u 2009. godini.

Pravo ucesca na konkursu imaju: autori ili grupe autora koji zive na teritoriji Srbije i institucije / udruzenja gradjana registrovane na teritoriji Srbije.

Konkursni projekti treba da nose visok stepen inovativnosti i da doprinose unapredjenju savremene umetnicke scene.

Prioriteti pri izboru projekata su: konceptualna zasnovanost projekta, njegova inovativnost, komunikativnost sa sirom publikom, interdisciplinarni karakter i stepen osmisljenosti sa mogucnoscu uspesne realizacije.

 

 

Pravo ucesca na konkursu imaju: autori / grupe autora koji zive na teritoriji Srbije i institucije / udruzenja gradjana registrovane na teritoriji Srbije.

Konkursni materijal je potrebno dostaviti u digitalnoj formi na cd/dvd-u, od 1. do 10. septembra 2008. godine, na adresu: Andricev venac 12, 11000 Beograd.

Konkursni materijal treba da sadrzi: popunjen formular, koji se moze preuzeti sa sajta galerije O3one (http://www.o3one.rs), biografiju (CV do 500 reci) i – za kategoriju “savremena umetnost” – primere prethodno izlaganih radova (do tri samostalne i tri grupne izlozbe. Za svaku izlozbu potrebno je priloziti kratak koncept i do 10 fotografija ili do 3 minuta video materijala), a za kategoriju “dizajn” – izbor iz portfolia radova (do 5 radova, realizovanih, prototipova i nerealizovanih radova).

Za svaki realizovani rad treba priloziti do 3 fotografije ili do 30 sekundi video materijala, a za svaki nerealizovani rad priloziti do 3 graficka priloga, skice, 3d modela) ili max 30 sekundi video animacije.

Ukoliko je autor ucestvovao na samostalnim ili grupnim izlozbama, treba priloziti ilustracije javnih nastupa (do tri izlozbe. Za svaku izlozbu priloziti do 5 fotografija ili do 1 minut video materijala).

Takodje, potrebno je podneti predlog projekta – naziv, sinopsis, fotografije ili skice pojedinacnih elemenata postavke, skicu postavke u galeriji, tehnicku specifikaciju (medij, dimenzije radova, trajanje radova, materijal) i tehnicku listu (materijalni i ljudski resursi i vreme potrebno za realizaciju).

Konkursni projekat ne sme biti prethodno izlagan /objavljivan u Srbiji.

O3one ne snosi troskove produkcije radova, ali moze da ucestvuje u koprodukciji odredjenih izabranih projekata.

Svi projekti moraju biti izvodljivi vec od januara 2009. godine.

Rezultati konkursa bice objavljeni na sajtu O3one (http://www.o3one.rs) do 30. septembra.

Raspodela termina izabranih projekata i potpisivanje ugovora bice obavljeno do kraja 2008. godine.

Nepotpun konkursni materijal ili materijal koji je stigao nakon naznacenog roka nece biti razmatran.

Dodatne informacije moguce je dobiti putem elektronske pošte na adresu: konkurs@o3one.rs