Home

VESTI

Spaceship Yugoslavia

No Comments Kultura

Spaceship YugoslaviaSavremeni pristupi (post)jugoslovenskoj istoriji tema su izložbe “Spaceship Yugoslavia – The Suspension of Time”, koja će biti otvorena 23. septembra u NGBK (Neue Gesellschaft für Bildende Kunst) u Berlinu, a predstavlja umetničke projekte i teorijske pozicije dvadesetak umetnika i grupa koji rasvetljavaju kulturne, estetske, političke i socio-ekonomske aspekte realnosti nakon raspada bivše Jugoslavije.

 

Na izložbi učestvuju: Adela Jušić / Lana Čmajčanin, Alban Muja, Bojan Fajfrić, Damir Radović, Igor Grubić, Hristina Ivanoska, Klopka za pionira, Marko Krojač (Marc Schneider), Marijan Crtalić, Marcel Mališ, Grupa Spomenik (Damir Arsenijević, Jelena Petrović, Branimir Stojanović, Milica Tomić), Nina Höchtl, Peter Mlakar / Laibach, Phil Collins, Sebastjan Leban / Stass Kleindienst, Vahida Ramujkić i Vesna Pavlović.

Izložba nastoji da osnaži i etablira kritička gledišta na višestruke politike nekadašnjih jugoslovenskih republika u trenutku takozvane tranzicije ka kapitalizmu.

Prema navodima kustoskog tima, koji čine Anita Šurkić, Arman Kulašić, Arnela Mujkanović, Dejan Marković, Jovana Komnenić, Katja Sudec i Naomi Hennig, političke pozicije postkomunizma se nakon transformacije evropskih socijalističkih državnih sistema 1989. godine artikulišu kroz označavanje delova ili sveukupnog prošlog socijalističkog sistema kao totalitarnog, kako bi opravdale svoj zahtev za slobodom – slobodom na izražavanje etničkog identiteta i /ili slobodom na privatno vlasništvo.

 

Tematika socijalističke realnosti koja je nebrojeno puta diskreditovana kao “istorijska” biće, nasuprot tome, iznova usiderena, te ponuđena i označena kao alternativna misaona konstrukcija. Ta tematika će biti evakuisana iz ličnog/privatnog područja i istražena u odnosu na konkretne političke tendencije – na primer u odnosu na oduženo predstojeće pripajanje bivših jugoslovenskih republika Evropskoj uniji.

 

 

 Spaceship Yugoslavia, detalj

Spaceship Yugoslavia, detalj

 

 

Na izložbi preovlađuju dela umetnica i umetnika srednje i mlađe generacije, koje/koji ne predlažu romantične poglede u prošlost, niti zauzimaju disidentske pozicije.

Izložba se stoga može percipirati kao platforma samoiniciranog obrazovanja, ili kao okvir za refleksiju, unutar kojeg se mogu manifestovati kritične pozicije u odnosu na prošlost i sadašnjost.

Izložbeni projekat se bavi pitanjem na koji je način danas moguće konstruktivno reflektovati socijalističku prošlost – onu prošlost koja je mlađim generacijama bila i jeste dostupna samo kroz filter ideološki motivisane, javne diskreditacije.

U kojoj meri je moguće kroz priznavanje prošlosti, neopterećene revizionizmom i nostalgijom, doprineti koncepciji budućih društvenih transformacijskih procesa – to je pitanje koje se ne da iscrpiti prosto kroz sukobljavanje sa istorijskim konstrukcijama u bivšoj Jugoslaviji. To pitanje se takođe čini smislenim postaviti u kontekstu Berlina, te narativa nemačkog diskursa zaokreta i ujedinjenja, navedeno je u najavi izložbe.

“Spaceship Yugoslavia – The Suspension of Time” sugeriše posetiocima da sumnjaju u normativne naracije i da ih propituju kroz precizno istraživanje i estetske radne primere.

Izložba će biti otvorena do 30. oktobra, a prati je katalog, u izdanju kuće Argobooks.

Prateći program izložbe uključuje radionice i diskusije, edukativne programe i filmske projekcije u bioskopu Arsenal.

Već za 24. septembar najavljena je radionica i diskusija s Grupom Spomenik na temu “Čega je ime danas rat?”, organizovana uz podršku Rosa Luxemburg fondacije.

“Istorije u raspravi” tema je radionice koju će 2. i 3. oktobra održati umetnica Vahida Ramujkić, dok je za 9. oktobar najavljen program “Medijacija umetnosti” sa Catrionom Shaw (Kombicar – Tura sa Rüdigerom Rossig).

Filmski program (6-8. i 12-14. oktobar) “YU GO banditi” (Yu Go Bandits) osmislila je Vedrana Madžar, a kustoskinja pratećeg video programa je Nataša Tepavčević.

Vođenje kroz izložbu predviđeno je nedeljom, počev od 25. septembra.

 

 

 

 

 

Izvor:

seecult.org