Home

VESTI

Produžen rok za Memefest

No Comments Kultura

Produžen rok za Memefest

Međunarodni interaktivni festival radikalne komunikacije Memefest, čija je tema ove godine “Ljubav: Konflikt: Imaginacija”, izazvao je veliko interesovanje umetnika iz celog sveta, zbog čega su organizatori produžili rok za prijavljivanje radova do 25. januara.

Memefest je proteklih osam godina izrastao iz lokalnog u globalni događaj.

 

Počeo je lansiranjem regionalne veb stranice za Balkan Memefest.org/sr, preko koje zainteresovani iz regiona mogu da se prijave za učešće i osvajanje nagrada – radovima u oblasti kritičkog pisanja, vizuelne komunikacijske prakse i produbljenog razmišljanja.

 

Autori su pozvani da kreiraju rad koji će “prostreliti kapitalistički koncept ljubavi” i upotrebiti moć ljubavi za dostizanje društvenih promena.

Memefest podstiče, gaji i nagrađuje inovativne i društveno odgovorne komunikacijske pristupe, a do sada je okupio stvaraoce iz više od 60 zemalja.

Centri Memefesta u Brazilu i Kolumbiji uspešno nastavljaju sa radom u Latinskoj Americi, a za područje Balkana uspostavljen je centar u Srbiji (Memefest Balkan), uz lansiranje regionalne veb stranice Memefest.org/sr.

Novina osmog Memefesta je društvena mreža za sve koje interesuje društveno odgovorna komunikacija, koja je nastala kao alternativa Facebooku, odnosno kao potpuno nekomercijalno komunikacijsko okruženje u kojem se dešavaju nezavisne rasprave i uspostavlja saradnja.

Učešće u sve tri takmičarske kategorije osmog Memefesta (kritičko pisanje, vizuelna komunikacijska praksa i “Beyond” – produbljeno razmišljanje), otvoreno je i za studente i za profesionalce.

 

 

 Produžen rok za Memefest

Produžen rok za Memefest

 

Po završetku roka za prijavljivanje, radove unutar pojedinih kategorija oceniće međunarodni žiri koji čine domaći i strani stručnjaci, kustosi i urednici.
U žiriju za kritičko pisanje su Polona Tratnik, Bojana Kunst, Nikola Janović, Richard Barbrook, Nikolai Jeffs, Claudio Tognolli, Daniel Marcus i Miško Šuvaković.

Radove u kategoriji vizuelne komunikacijske prakse ocenjivaće Kevin Yuen – Kit Lo, André Vallias, Antonio Rollo, Shoaib Nabi, Zoë Sadokierski, Sandy Kaltenborn, Tony Credland, Roderick Grant, Jason Grant i Katarina Balažikova-Lukić, dok su u žiriju za kategoriju “Beyond” John Calvelli, Alen Ozzbolt, Alain Bieber, Mark Andrejevič, Frédéric Dubois i Kevin Yuen – Kit Lo.

Učesnici Memefesta imaju mogućnost uvida u proces ocenjivanja i pisane stručne komentare o svom radu, a svi prijavljeni radovi biće objavljeni na festivalskom sajtu i tako predstavljeni i međunarodnoj publici.

Autori najboljih radova primiće trostruku nagradu, od kojih je jedna učestvovanje na Memefest radionici društveno odazivne komunikacije u junu 2011. godine u Holandiji.

U aprilu je predviđen izlazak brošure Memefesta sa prijavljenim radovima, a u tom periodu planirane su i dve izložbe sa prijavljenim radovima, uz predavanja i prezentaciju u Kopru i Berlinu. U maju i junu u predviđene su i izložbe u Ljubljani i Nijmegnu u Holandiji.

Memefest je zamišljen kao festival koji je više od događaja kao spektakla, odnosno kao analitički, taktički i edukativni komunikacijski alat.

Funkcioniše kao medij za raspravu i prikaz inovativnih i kvalitetnih komunikacijskih pristupa, a u delu godine i kao festival.

Dešava se primarno, ali ne isključivo u virtuelnom okruženju.

Od ostalih festivala izdvaja se i po kompleksnim takmičarskim temama, gde učesnici treba da prikažu produbljeni odnos do odabranih sadržaja.

Tema takmičenja svake godine prilagođena je aktuelnoj globalnoj situaciji na području širenja ideja komunikacije i medija.

Za Memefest je, za razliku od ostalih festivala, karakteristično i da se bavi alternativnim komunikacijskim konceptima, društvenom odgovornošću i povezivanjem teorije i prakse: alternativnost se odražava u opštem stavu Memefesta, koji kaže da postojeći komunikacijski pristupi ne donose efikasne rezultate, a alternativna kultura već tradicionalno generiše najinovativnija, kreativna i efikasna komunikacijska rešenja; društvena odgovornost je sastavni deo Memefesta, jer komunikacija zbog svoje snage i uticaja koje ima treba da preuzme odgovornost za šire efekte delovanja; povezivanje teorije i prakse je preduslov jer jedna drugu dopunjuju, a savladavanje obe je uslov za integralno komuniciranje.

 

 

 

Izvor:

SEEcult