Home

VESTI

Ponižavajuća “podrška” Ministarstva kulture

No Comments Festival

Ponižavajuća "podrška" Ministarstva kultureAsocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS), u ime 78 članica iz gradova širom zemlje, izražava oštar protest povodom rezultata Konkursa Ministarstva kulture i informisanja Srbije za sufinansiranje projekata u oblasti savremenog stvaralaštva u 2013. godini koji predstavljaju još jedan u nizu pokazatelja pogubne kulturne politike koja preti da ukine savremeno stvaralaštvo, a posebno vaninstitucionalnu kulturnu i umetničku produkciju.
      

Rezultati Konkursa, na koje smo čekali više od pola godine (završen 27. novembra 2012), ukazuju na drastično marginalizovanje savremenog stvaralaštva koje je “na sopstveni pogon” i koje nije protežirano bilo kakvim političkim kanalima. Na taj zaključak upućuje kako odbijanje velikog broja projekata naših članica, tako i mizerni iznosi koji su odobreni organizacijama čiji su projekti podržani. 

 

Ministarstvo kulture i informisanja pokazuje time i nedostatak svesti o zakonskoj dužnosti da obezbedi uslove za ostvarivanje opšteg interesa u kulturi kojem presudno doprinosi upravo nezavisna kulturna scena.

 

 

 Ponižavajuća "podrška" Ministarstva kulture

Ponižavajuća "podrška" Ministarstva kulture

 

 

Skrećemo pažnju i nadležnima i javnosti da se savremeno stvaralaštvo, pogotovo nezavisno, koje predstavlja najreprezentativnije domete kojima se Srbija pojavljuje na međunarodnoj sceni, nalazi u najtežoj situaciji u poslednjih 20 godina. Kako je kultura nosilac društvene memorije i identiteta, njeno svesno potiskivanje može da znači samo jedno – da Ministarstvo kulture, kao nosilac kulturne politike, radi upravo na brisanju identiteta savremenog srpskog društva, a time i buduće kulturne baštine koje neće biti ako ne bude savremenog kulturnog stvaralaštva.