Home

VESTI

Cinema City – Territories and Resources

No Comments EXIT

 Territories and resources – new media deo festivala Cinema City koji se sastoji od izložbe, konferencije i projekcija, poseban je deo programa koji vam ove godine premijerno predstavljamo. 
Territories and resources istražuje fenomene društvenih mreža, multiplejer onlajn igara, virtuelnih svetova i tzv. Web 2.0 u konteksu novih digitalnih i mrežnih teritorija.

Nove društvene tehnologije stvaraju nove teritorije u kojima se preslikava savremena društvenost, ekonomija, politika i kultura koje su duboko inkorporirane u logiku infokapitalizma. U kontekstu novih teritorija pojavljuju se i specifični novi resursi –  korisnici, prema kojima se oblikuju nove tehnologije. Nove teritorije regulisane su društvenim i ekonomskim zakonitostima koje je neophodno kritički analizirati i preispitati.


Izložba Territories and resources
14.06 – 21.06.2008.

Izložba Territories and resources će preko savremene umetničke produkcije predstaviti neke od mogućih pogleda na razvoj elektronskih društvenih mreža i virtuelnih svetova. Izložba ističe kritički aspekt umetničke produkcije i umetničke intervencije u prostorima digitalnih mreža.

Trg Slobode

Alessandro Ludovico – Italija, Paolo Cirio – Italija, Ubermorgen – Austrija

– “GWEI – Google Will Eat Itself
– “Amazon Noir – The Big Book Crime”

Bureau D’etudes – Francuska

– "Mapping the Laboratory Planet"

Njegoševa

Serious Games Interactive – Danska
– “Global conflicts: Palestine”

Croquet consortium – SAD
– “Project Croquet”

Plato ispred Muzej savremene umetnosti Vojvodine

Slobodnakultura.org – Srbija
– “Freedom Toaster”

Platoniq – Španija
– “Bank of Common Knowledge”

Linda Hilfling – Danska
– “Participation 0.0”

Second Life Liberation Army – SAD

Raskrsnica Bulevara Mihajla Pupina i Ignjata Pavlasa

Electroboutique – Radovi
– „Commercial protest“
– „Digiluck“
– „MediaMirror“

Sama postavka izložbe prateći kontekst teritorija i resursa biće realizovana unutar kargo kontejnera koji će biti raspoređeni na Trgu Slobode, Njegoševoj, Bulevaru Mihajla Pupina (na uglu sa ulicom Ignjata Pavlasa) i ispred Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Dunavskoj ulici.

————-

Međunarodna konferencija Territories and resources

15.06 – 16.06.2008.

Pozorište Mladih, Ignjata Pavlasa 4, Novi Sad

Kao deo govornog dela festivala Cinema City realizovaće se međunarodna konferencija Territories and resources u kojoj učestvuju umetnici, teoretičari, istraživači i naučnici koji se bave fenomenima društvenih onlajn mreža i virtuelnih svetova. Cilj konferencije je uspostavljanje platforme za snažnije društveno i kritičko utemeljenje u ovom polju.

Nedelja, 15.06.
14:00 – 18:00 časova

Virtuelni svetovi i društvene mreže kao nove teritorije

Masivne multiplejer onlajn igre (massive multiplayer online games), 3D virtualni svetovi, social networks, Web 2.0, postaju deo masovne potrošnje i socijalizacije. Da li su to novi prostori za socijalizaciju i društvenu kritiku? Na koji način ova socijalizacija može funkcionisati kao ekonomska eksploatacija? Koji su modeli kulturne i umetničke produkcije u elektronskim društvenim mrežama i virtuelnim svetovima?

14:00 – 14:30
Alessandro Ludovico, Italija

14:30 – 15:00
Vladan Joler, Srbija

15:00 – 16:30
Pauza

16:30 – 17:00
Paolo Cirio, Italija

17:00 – 17:30
Kristian Lukić, Srbija

17:30 – 18:00
Diskusija

18:00
Projekcija filma “Steal This Film”

Ponedeljak 16.06.
11:00 – 14:00 časova

Budućnost distribucije sadržaja / dokumentacija, arhiviranje, taging, metadata

Sa širenjem broadbanda nalazimo se u situaciji sve manjeg problema pristupa informacijama, a sve većeg problema selektovanja i sistema distribucija informacija. Koje politike arhiviranja i distribucije znanja danas postoje na globalnoj mreži? Kako efikasno rešiti problem relevatnosti i značenja informacija?

11:00 – 11:30
Armin Medosch, Austrija

11:30 – 12:00
Vladimir Jerić, Srbija

12:00 – 12:30
Pauza

12:30 – 13:00
Marcell Mars, Hrvatska

13:00 – 13:30
Roman Minaev, Rusija

13:30 – 14:00
Diskusija

14:00
Projekcija filma “Good copy bad copy”

Program se ostvaruje u saradnji sa Muzejem savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, Institutom za fleksibilne kulture i tehnologije – Napon iz Novog Sada i umetničkom asocijacijom Inbox iz Novog Sada.