Home

VESTI

Beograd grad svetlosti

No Comments Festival

Prvi festival svetla na području Balkana će kroz umetničke intervencije u prostoru, izložbe, predavanja i radionice pružiti novi doživljaj svetla i predstaviti drugačiju viziju grada.

 

Ove godine festival će upoznati BeograÄ‘ane sa meÄ‘unarodnom grupom Transnational Lighting Detectives, koja će svoj godišnji simpozijum održati upravo u Beogradu. Pored simpozijuma biće organizovana i radionica u kojoj će učestvovati studenti više beogradskih škola i fakulteta, stokholmske Laboratorije svetla i tokijske Umetničke akademije. U okviru radionice analiziraće se Beograd očima svetlosnih detektiva uz mentorsko voÄ‘stvo poznatih svetskih dizajnera svetla.

 

Festival svetla traje od 16. do 21. septembra i to na tri lokacije, PC UšÄ‡e, Arhitektonski fakultet u Beogradu i Magacin u Kraljevića Marka.

 

 

Program festivala obuhvata predavanje “Lighting Design for Environments, koje će početi 16. septembra na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, na kom će se do 18. septembra održati i radionica na temu ”Lighting Identity of Belgrade”.

 

Od 19. septembra u PC UšÄ‡e održaće se simpozijum ”Transnational Lighting Detectives. Ceo festival se završava predstavljanjem evropskih festivala svetla pod nazivom ”Glow, Holandija”, ”Hansaflux, Estonija”, a mesto predstavljanja je  Magacin u Kraljevića Marka, od 20. septembra.