Home

Events

Kultura pres. Peggy Gou

  • Date: June 21, 2018
  • Time:17:00
  • Location: Beograd, Srbija
  • Venue: Klub 20/44Ušće Bb

21 jun 21-06am

Peggy Gou
Kultura (Alexandar Ivkovic & Mihajlo) +++ more

KULTURA se odnosi na celokupno društveno nasleđe neke grupe ljudi, to jest na naučene obrasce mišljenja, osećanja i delovanja neke grupe, zajednice ili društva, kao i na izraze tih obrazaca u materijalnim objektima. Ona, sama po sebi, razdvaja ljude od drugih vrsta, jer ih odvaja od biološki determinisanih nagona i uči veštinama prihvatanja načina ponašanja u određenom društvu. Osnovno značenje reči KULTURA potiče od latinske reči cultus, u značenju, obrađivanje, gajenje, negovanje. To vodi do zaključka da je kultura sve ono što je čovek stvorio svojim radom, a u svrhu održanja, poboljšanja i napretka ljudske vrste!

more info soon

FB Event Kultura pres. Peggy Gou at 20/44