Home

Events

Grad u Hladu

  • Date: July 22, 2018
  • Time:20:00
  • Location: Beograd, Srbija
  • Venue: Kulturni centar GRADBrace Krsmanovic 4

Muzička avantura naših prijatelja 🕺🏾 Marina Latinović i Evgeny Kuzminov sa svojom muzičkom kolekcijom 👀

funk/soul/80s grooves

FB Event