Home

Events

4. izdanje festivala Na sopstveni pogon pod sloganom Novi prostori kulture

  • Location: Beograd, Srbija
  • Venue: ASOCIJACIJA NEZAVISNA KULTURNA SCENA SRBIJEMaršala Birjuzova 7


Želeći da unapredi vidljivost nezavisne kulture i istakne važnu ulogu lokalnih inicijativa u kulturnom životu zajednice, Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije pokrenula je festival Na sopstveni pogon, koji se ove godine održava po četvrti put. Tokom meseca septembra na dvanaest lokacija u Srbiji „Novi prostori kulture“ postaju mesta akcije članica asocijacije koje udruženo istražuju mogućnosti savremenih umetničkih praksi. Intervencijom, razgovorom i pozivom na saradnju interdisciplinarni program ovogodišnjeg festivala bavi se mogućnostima i snagama lokalnih zajednica da samostalno kreiraju nova polja delovanja pojedinaca i kolektiva. Odnos prema zajedničkoj kulturi tiče se kako stvaralaca, tako i donosilaca odluka, publike, institucija i drugih aktera. Festival Na sopstveni pogon promišlja raznolikost izraza scene i mogućnosti za traženje odgovora na postojeće strateške dileme odnosa prema javnim politikama, participaciji, planiranju pa i čitavom sistemu kulture kojem je danas redefinisanje neophodno na svim nivoima.

NSP2018_kalendar

Za vise informacije kontaktiraj te na:

E-MAIL: koordinator@nezavisnakultura.net
TELEFON: 062/1357111